Vsebinski partner:

Klub slovenskih podjetnikov

Klub slovenskih podjetnikov je združenje najuspešnejših, odgovornih slovenskih podjetnikov.

Poslanstvo Kluba slovenskih podjetnikov

Poslanstvo Kluba slovenskih podjetnikov je združevanje uspešnih lastnikov slovenskih podjetij, ki so do poslovnih rezultatov prišli na pošten način s svojo lastno idejo ali kot nasledniki družinskih podjetij in z lastnim trudom. Člani združenja so politično neodvisni, niso pravnomočno obsojeni in imajo poravnane vse obveznosti do države.

Vizija Kluba slovenskih podjetnikov

Vizija Kluba slovenskih podjetnikov je, da postane družbeno najbolj prepoznaven klub, ki z zgledom poštenega podjetništva spreminja dogajanje v slovenski družbi.