ZALA STROJIN BOŽIČ

ZALA STROJIN BOŽIČ

ZALA STROJIN BOŽIČ

Zala Strojin Božič je zaposlena v Mestni občini Ljubljana od leta 2002. Kot univerzitetna diplomirana geografinja z znanstvenim magisterijem s področja varstva okolja je primarno pokrivala delovno področje spremljanja onesnaženosti kmetijskih in urbanih tal (s poudarkom na otroških igriščih javnih vrtcev in osnovnih šol). Od leta 2009 je bila članica, od leta 2014 pa tudi predsednica strokovne komisije za sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Vodila je tudi pripravo strateških dokumentov na področju varstva okolja in objavo okoljskih podatkov, bila pa je tudi skrbnica sistema ravnanja z okoljem na Oddelku za varstvo okolja, ki je ponosni nosilec certifikata ISO 14001:2015 in kot prva javna institucija v Sloveniji vključen v okoljsko shemo EMAS.
Od leta 2010 izvaja tudi aktivnosti na področju ozaveščanja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Bila je vodja družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, trenutno pa izvaja aktivnosti in opravlja vsebinski nadzor nad izvajanjem evropskega projekta APPLAUSE, ki naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja s tujerodnimi rastlinami v smislu načela nič odpadkov in krožnega gospodarstva.
V letu 2017 je bila članica delovne skupine za pripravo letne generalne skupščine največje mreže evropskih mest Eurocities v Ljubljani, katere osrednja tema je bilo krožno gospodarstvo. Med leti 2017 in 2019 je bila tudi članica delovne skupine mreže Eurocities za krožno gospodarstvo. Od leta 2018 zaseda delovno mesto menedžerke prehoda v krožno gospodarstvo.