Urša Zgojznik

Urša Zgojznik

Urša Zgojznik

Urša Zgojznik je predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja V društvu se posvečajo spodbujanju povezovanja in družbeni aktivaciji ljudi in predvsem projektom na področju preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ponovni rabi. So nacionalna organizacija v mreži Zero Waste Europe.