Igor Kos

Igor Kos

Igor Kos

Igor Kos je delal v zasebnem sektorju za različna podjetja kot projektni vodja za nepremičninske projekte do leta 2014.

Potem je postal član kabineta župana v Mariboru.
Od leta 2014 do maja 2017 je delal kot vodja delovne skupine za razvoj Strategije integriranega trajnostnega urbanega razvoja v Mariboru, ki jo je mestni svet odobril leta 2016. Sodeloval je pri pripravi več uspešnih predlogov za razpise EU v različnih programih (Interreg Alpine space) , Urbani inovativni ukrepi, Interreg Europe, H 2020) in pri razvoju novega poslovnega modela mesta Maribor na podlagi načel krožnega gospodarstva – projekt WCYCLE.

V letu 2017 je začel delati v novem Inštitutu WCYCLE Maribor (IWM) s posebnim ciljem nadaljnjega razvoja poslovnega modela krožne ekonomije za Maribor. IWM je pripravil Strategijo za prehod v krožno gospodarstvo za Maribor, ki jo je Mestni svet potrdil junija 2018.

Kot član IWM je bil del konzorcija, ki je napisal Kažipot za prehod na krožno gospodarstvo Slovenije, je član EU Agende – Partnerstvo za krožno gospodarstvo in aktivno spodbujam Krožno gospodarstvo na mednarodnih konferencah.