Kaj je Solveathon?

Solveathoni so samostojni dogodki, osredotočeni na hiter razvoj idej in izpopolnjevanje rešitev za letno določene izzive programa Solve. Udeleženci bodo imeli dostop do strokovnjakov na svojem področju, vpogled v lokalne manifestacije vsakega problema in izkušnje pri razvijanju in izmenjavi odgovorov na ta globalna vprašanja in izzive, osredotočene na človeka. Solveathoni so prostor za oblikovanje in preoblikovanje idej, za vrednotenje in ponovno ocenjevanje modelov, za prototipe in sodelovanje ter za pridobivanje novih prijateljev.

Solve išče inovatorje po vsem svetu z rešitvami za naše globalne izzive. Ne glede na to, ali je vaša rešitev le prototip, izvajate pilotno verzijo ali ste že popolnoma pripravljeni na razširitev, vas želimo slišati.)

Vse ideje, ki bodo izbrane kot rešitve za štiri trenutne globalne izzive, bodo prejele donacijo v višini 10.000 $, ki jo financira MIT Solve. Solver ekipe bodo izbrane s strani skupine medsektorskih sodnikov na MIT Solve Challenge Finalu in sicer med tednom Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku 22. septembra 2019.

Več o izzivu: Krožno gospodarstvo

Vsako leto svet ustvari več kot 2 milijardi ton trdnih odpadkov - približno petkratno skupno težo vseh ljudi na planetu. Linearne dobavne verige, ki se uporabljajo za pridobivanje in predelavo materiala v blago, povzročajo znatno količino emisij ogljika, pri čemer ljudi in ekosisteme izpostavljajo motnjam in kemičnim tveganjem, bodisi z rudarjenjem, barvami, puščanjem na odlagališčih ali mikroplastiko.

Države z visokim priohodkom vodijo linearne modele oblikovanja in proizvodnje oblačil, plastike, elektronike in drugega blaga: dobavne verige za blago, ki ga uporablja najbogatejših 10 odstotkov svetovnega prebivalstva, so povezane s 50 odstotki emisij ogljika. Vendar bodo podnebne spremembe, ki iz tega izhajajo, povzročile vse intenzivnejše suše, poplave in vročinske valove povsod, zlasti v državah, ki imajo najmanj sredstev za prilagajanje. V korist vseh nas morajo svetovne oskrbovalne verige in na stotine milijonov ljudi, ki jih zaposlujejo, preusmeriti k krožnemu pristopu, ki cilja na nič odpadkov in minimalne vplive.

Pametni telefon, zasnovan za popravilo in recikliranje, zmanjšuje rudarstvo za minerale na območjih, ki so izpostavljena konfliktom. Oblačila iz obnovljivih materialov, ki se lahko biološko razgradijo, ne bodo zahtevala prostora za odlagališče. Premikanje poslovnih modelov od pogostih nakupov na blago za lokalno popravilo, najem ali ponovno uporabo zmanjšuje število izdelkov, ki jih je treba najprej izdelati ali prepeljati. Nazadnje, izbira materialov, proizvedenih in recikliranih z energijo brez ogljika, znižuje ogljični odtis za vse izdelke ali poznejše uporabe. Oblikovanje krožnega gospodarstva bo zahtevalo spremembe v oblikovanju izdelkov in poslovnih pristopih, ki imajo naraščajoče učinke v celotnih dobavnih verigah in ekonomskih sistemih.

Iščemo rešitve:

Za preusmeritev na krožne dobavne verige, kjer blago, ki ga uporabljamo ne ustvarja nič odpadkov z minimalnimi vplivi, Solve išče rešitve, ki omogočajo:

• večjo in pravično proizvodnjo obnovljivih in recikliranih surovin za izdelke in embalažo;

• oblikovanje in izdelava oblačil za množično trženje, ki se reciklirajo ali pa so biološko razgradljivi ob koncu življenjske dobe;

• Novi poslovni modeli, ki bolj spodbujajo podaljšanje življenjske dobe proizvodov, kot pa pogoste nakupe

• Recikliranje kompleksnih izdelkov, kot je elektronika.

Izziv:

Kako prepričati ljudi povsod po svetu, da ustvarjajo in uporabljajo blago, ki je obnovljivo, popravljivo, ponovno uporabno in reciklirano?

VEČ O MIT SOLVE

MIT Solve je pobuda tehnološkega inštituta Massachusetts, ki od tehnoloških podjetnikov spodbuja trajne rešitve za reševanje najnujnejših svetovnih problemov. Solve sako leto rešuje štiri globalne izzive in sicer z namenom, da bi našli najobetavnejše Solver ekipe, ki bodo nato vodile transformacijske spremembe. Solve nato razvije svojo globalno skupnost zasebnih, javnih in neprofitnih voditeljev, da oblikujejo partnerstva, ki jih morajo te Solver ekipe razširiti. Lani je več kot 1.150 ljudi iz 110 držav predložilo rešitve za izzive Solve. Odprti izzivi leta 2019 za Solve vključujejo:

(1) krožno gospodarstvo,

(2) inovacije, ki jih usmerja skupnost,

(3) razvoj v zgodnjem otroštvu in

(4) zdrava mesta.

V zadnjih dveh letih je Solve, zahvaljujoč svojim partnerjem, prevzel obveznosti za več kot 12 milijonov dolarjev finančnih sredstev za Solver ekipe in podjetnike, poleg podpore, kot so mentorstvo, tehnično znanje, izpostavljenost medijev, širjenje konferenc ter izobraževanje za podjetja. Naš portfelj Solver je sestavljen iz 99 začetnih podjetij, ki imajo sedež v 32 različnih državah, 52% teh podjetij pa vodi ženska.

IDEJE

V lanskem letu so ideje za rešitve na globalnih izzivih Solve leta 2018 prišle iz 110 držav, mnoge od teh rešitev pa so bile pridobljene iz 24 delavnic Solveathon v 17 mestih po celem svetu. Na Bolhi pa smo prepričani, da tudi v Sloveniji kar vrejo nove ideje glede rešitve enega najpomembnejših letošnjih izzivov – krožnega gospodarstva, in vas vabimo, da nam le-te pomagate odkriti.