Več o izzivu: Krožno gospodarstvo

Vsako leto svet ustvari več kot 2 milijardi ton trdnih odpadkov – približno petkratno skupno težo vseh ljudi na planetu. Linearne dobavne verige, ki se uporabljajo za pridobivanje in predelavo materiala v blago, povzročajo znatno količino emisij ogljika, pri čemer ljudi in ekosisteme izpostavljajo motnjam in kemičnim tveganjem, bodisi z rudarjenjem, barvami, puščanjem na odlagališčih ali mikroplastiko.

Države z visokim priohodkom vodijo linearne modele oblikovanja in proizvodnje oblačil, plastike, elektronike in drugega blaga: dobavne verige za blago, ki ga uporablja najbogatejših 10 odstotkov svetovnega prebivalstva, so povezane s 50 odstotki emisij ogljika. Vendar bodo podnebne spremembe, ki iz tega izhajajo, povzročile vse intenzivnejše suše, poplave in vročinske valove povsod, zlasti v državah, ki imajo najmanj sredstev za prilagajanje. V korist vseh nas morajo svetovne oskrbovalne verige in na stotine milijonov ljudi, ki jih zaposlujejo, preusmeriti k krožnemu pristopu, ki cilja na nič odpadkov in minimalne vplive.

Pametni telefon, zasnovan za popravilo in recikliranje, zmanjšuje rudarstvo za minerale na območjih, ki so izpostavljena konfliktom. Oblačila iz obnovljivih materialov, ki se lahko biološko razgradijo, ne bodo zahtevala prostora za odlagališče. Premikanje poslovnih modelov od pogostih nakupov na blago za lokalno popravilo, najem ali ponovno uporabo zmanjšuje število izdelkov, ki jih je treba najprej izdelati ali prepeljati. Nazadnje, izbira materialov, proizvedenih in recikliranih z energijo brez ogljika, znižuje ogljični odtis za vse izdelke ali poznejše uporabe. Oblikovanje krožnega gospodarstva bo zahtevalo spremembe v oblikovanju izdelkov in poslovnih pristopih, ki imajo naraščajoče učinke v celotnih dobavnih verigah in ekonomskih sistemih.